Egenandel og frikort

Egenandelen er for tiden 275 kroner. Hvis du har frikort, slipper du å betale egenandel for offentlig time. Barn under 16 år er fritatt fra egenandel. Mammografi og BMA dekkes normalt ikke av det offentlige, egenandel er derfor ikke relevant i disse tilfellene. Se egen prisliste.

 

Endre time

Ønsker du å avbestille, eller endre din time, kan du gjøre dette her

Har du spørsmål kan du ringe Evidias kundesenter.

Dersom du ikke møter til timen eller avbestiller senere enn 24 timer før undersøkelsen på virkedager, må du betale et gebyr på 1544 kroner, som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet . I tillegg kommer et fakturagebyr på 100 kroner, dette tilkommer selv om du har frikort.

Ta kontakt med fastlege din hvis du blir dårligere i ventetiden!

 

Tolk

Til noen undersøkelser er det ekstra viktig at du kan kommunisere godt med personalet. Ta kontakt på telefon 22 43 43 43 dersom du trenger hjelp til å skaffe tolk. I henhold til norsk lov kan man ikke benytte familie og barn som tolk.

 

Rettigheter

Les om dine rettigheter ang Pasientreiser, tolk og behandlingsvalg på helsenorge.no eller ring Helsenorge på telefon 23 32 70 00.

 

Ta med gyldig legitimasjon!