Resultat av kreatinin-blodprøve medbringes. Denne prøven kan tas forhånd hos fastlegen, eller her undersøkelsesdagen, og må ikke være eldre enn 6 uker. En slik prøve koster hos oss 400 kroner (ev. frikort gjelder ikke).