• Du skal IKKE ha spist de siste 4 timene før undersøkelsen. Du må gjerne drikke vann i løpet av disse timene, men IKKE noe annet. 
  • Du skal IKKE drive med noe form for fysisk aktivitet de siste 48 timene før undersøkelsen.
  • Nødvendige medisiner kan du ta som vanlig.

Informasjon om PET-CT undersøkelsen

Vi vil starte med en samtale om selve undersøkelsen, og legge inn en venekanyle. Etterpå skal du ligge og slappe av i ca. to time etter injeksjonen av det radioaktive stoffet. Skanneren ligner på en CT maskin, men er litt dypere. Det er viktig at du kan ligge stille i de 30 min. som billedtakningen tar. Les gjerne mer om PET-CT her.

Det kan forekomme noe venting dersom leveransen av det radioaktive stoffet er forsinket. Beregn derfor at hele undersøkelsen med venting kan ta to til tre timer.Det radioaktive stoffet som brukes til undersøkelsen blir produsert natt til undersøkelsesdag. I noen tilfeller mislykkes produksjonen og vi må utsette undersøkelsen. Dette kan vi dessverre ikke vite før samme dag som du skal undersøkes. Vi vil da kontakte deg på telefon for å gi deg ny time.

 

Forsiktighetsregler etter undersøkelsen

  • Du skal ikke oppholde deg sammen med små barn eller gravid de første åtte timene etter påbegynt undersøkelse. Små barn bør derfor ikke tas med til undersøkelsen.
  • Du skal ikke amme de første åtte timene etter påbegynt undersøkelse.
  • Du bør drikke godt etter undersøkelsen, da det radioaktive stoffet skilles ut i urinen.

Resultat på undersøkelsen

Du vil ikke få svar på undersøkelsen samme dag, da det er en krevende undersøkelse å tolke. Svaret på undersøkelsen blir sendt til henvisende lege og/eller fastlegen. Tolkingen av undersøkelsen vil gjøres senest tre virkedager etter undersøkelsen.