LUNGE

Røntgen

 • Pneumoni
 • Pleuravæske
 • Pleurafortykkelse, asbestforandringer
 • Pneumothorax
 • Hjertesvikt
 • Feber av ukjent årsak
 • Obligatoriske undersøkelser (sertifikater, attester, etc)

CT

 • Oppfølging av usikkert funn på røntgen
 • Lungecancer og metastaser
 • Emfysem
 • Interstitielle lungesykdommer 
 • Bronchiektasier 
 • Sarcoidose
 • Asbestose

MR

 • Ingen primærutredning

 

MEDIASTINUM/SENTRALE KAR

CT

 • Forstørrede lymfeknuter
 • Tumorutredning
 • Aortaaneurysme
 • Aortadisseksjon
 • Kronisk embolisykdom

NB: Pasienter med mistanke på akutt lungemboli skal henvises til sykehus for utredning

MR

 • Brukes alternativt til CT når pasienten ikke tåler i.v. kontrast eller ved vurdering av tumorinnvekst i hjertet/store kar

 

HJERTE

Røntgen

 • For å vurdere hjertestørrelse, grovt mål

CT coronarangiografi

 • Coronarsykdom
 • Anginøse symptom
 • Anomalier i coronararteriene
 • Kontroll av by-pass graft

NB: Pasienter med kjent hjertesykdom eller med stor sannsynlighet for hjertesykdom skal henvises til coronar angiografi.

NB: Ved klaffesykdom og sykdommer i myocard skal pasienten  henvises ekkokardiografi

CT kalsiumscore

 • Undersøkelse uten i.v. kontrast. For å vurdere risiko for å utvikle coronarsykdom

For mer informasjon om CT undersøkelser av hjerte kontakt Evidia kundesenter, som setter deg i kontakt med riktig ekspertise.

 

MR

 • Funksjonsundersøkelse av myocard etter hjerteinfarkt
 • Kardiomyopathier
 • Tumores

For mer informasjon om MR undersøkelser av hjerte kontakt Evidia Gjøvik eller Evidia Bergen.

 

MAMMAE

Mammografi

 • Individuell helsekontroll. Årlig kontroll fra 40 anbefales
 • Palpabel kul i mammae, i kombinasjon med ultralyd og klinisk undersøkelse
 • Spontan sekresjon fra brystvorten, i kombinasjon med ultralyd og klinisk undersøkelse
 • Smerter i mammae, i kombinasjon med ultralyd og klinisk undersøkelse
 • Hudforandringer på mammae (Mb Paget), i kombinasjon med ultralyd og klinisk undersøkelse

Ultralyd

 • Brukes i kombinasjon med mammografi og klinisk undersøkelse
 • Nærmere vurdering av tumores påvist ved mammografi
 • For punksjon av cyster

NB: Ultralyd brukes ikke rutinemessig til helsekontroll

MR

 • Multifokal cancer
 • Heriditet

MR mammae tilbys ved Evidia Oslo Frogner og Evidia Tromsø

BRYSTVEGG

Røntgen

 • Costafrakturer – er en klinisk diagnose 

CT

 • Mistenkt lesjon i sternum (Fractur, tumor)
 • Usikre forhold i costa

MR

 • Bløtdelstumores
 • Skjelettmetastaser
 • Sternoclaviculærledds-patologi