INTRACRANIELLE ARTERIER

Computer Tomografi (CT) angiografi (med kontrast)

 • Kan brukes i stedet for MR angiografi ved spørsmål om stenoser/aneurismer av intracerebrale arterier

Magnet Resonans Tomografi (MR) angiografi (uten kontrast)

 • Stenose/okklusjon av intracerebrale kar
 • Aneurisme av basale intracerebrale arterier

HALSKAR

Ultralyd (UL) med duplex doppler teknikk

 • Stenose av arteria carotis communis og deling
 • Måling av intima tykkelse i carotis

NB: Et fåtall avdelinger utfører dette

CT angiografi (med kontrast)

 • Brukes ved usikre funn ved MR angiografi
 • Disseksjon i precerebrale kar

MR angiografi (uten kontrast)

 • Stenose i precerebrale kar

ARTERIER SUBCLAVIA/AXILLARIS

CT angiografi (med kontrast)

 • Stenoser
 • Skalenussyndrom

MR angiografi (uten kontrast)

 • Stenoser
 • Skalenussyndrom

AORTA

UL

 • Screening for abdominal aortaaneurisme ved familiær disposisjon
 • Kontroll av kjent aneurisme

CT angiografi (med kontrast)

 • Disseksjon
 • Anomali

MR angiografi (med kontrast)

 • Utredning og kontroll av aneurisme i thoracal- og abdominalaorta
 • Disseksjon

NYREARTERIER

 • Nyrearteriestenose
 • Fibromuskulær dysplasi

MR angiografi (med kontrast)

 • Samme indikasjon som CT angiografi. MR er foretrukket, spesielt hos yngre pasienter

UNDEREKSTREMITETER ARTERIER

CT angiografi (med kontrast)

 • Claudicatio intermittens
 • Aneurisme

MR angiografi (med kontrast)

 • Claudicatio intermittens
 • Aneurisme

VENER

RTG venografi

 • Trombose, ø-hjelp indikasjon, gjøres på sykehus

UL

 • Trombose, ø-hjelp indikasjon, gjøres på sykehus

NB: Leggvener blir ikke adekvat undersøkt med ultralyd.

CT venografi (med kontrast)

 • Bekkenvenetrombose

MR venografi (uten eller med kontrast)

 • Sinusvenetrombose