GENERELL UNDERSØKELSE

Røntgen

 • Røntgentett fremmedlegeme

Ultralyd

 • Diffuse smertetilstander i abdomen/bekken uten kjent alvorlig grunnlidelse og liten mistanke om alvorlig sykdom
 • Overfladiske tumores. Skille mellom cyste og solid tumor

CT

 • Diffuse smertetilstander i abdomen/bekken, spesielt ved kjent malign sykdom eller stor mistanke om alvorlig patologi for øvrig
 • Malignitetsutredning
 • Diverticulitt
 • Forstørrede lymfeknuter i abdomen
 • Traumer. Mistanke om alvorlig traume skal us. på sykehus
 • Hernie fremre bukvegg
 • Bløtdelstumores i bukveggen

NB: Normal CT utelukker ikke patologi i gastrointestinal-tractus. Ved symptomer fra colon bør det utføres CT colografi

MR

 • Brukes ved usikre funn på CT hvor nærmere klarlegging er nødvendig, for eksempel ved tumorutredning.

 

LEVER

Ultralyd

 • Generell kartlegging
 • Steatose
 • Forhøyete staseparametre
 • Forhøyet transaminaser, undersøkelsen gir lite

CT

 • Tumorutredning
 • Kartlegging av metastaser
 • Leversteatose
 • Levercirrhose

MR

 • Tumorutredning, for å differensiere mellom maligne tumores, hemangiomer og andre benigne tumores
 • Kartlegging av metastaser
 • Leversteatose
 • Levercirrhose

GALLEVEIER

Ultralyd

 • Gallesten
 • Påvise cholestase

CT

 • Kartlegge årsaken til cholestase spesielt når konkrement ikke er påvist

NB: Galleblærekonkrementer er oftest ikke synlig på CT

MR

 • Utredning av tumores i galleveiene, cholangiocarcinom
 • Uavklart cholestase, fremstiller også ductus pancreaticus ved bruk av MRCP

 

PANCREAS

Ultralyd

 • Tumorutredning, ved lav mistanke på alvorlig patologi

NB: Pancreas kan ofte være vanskelig å fremstille adekvat.

CT

 • Tumorutredning, bedre enn UL
 • Pancreatittutredning, akutt og kronisk
 • Pseudocyste/Ectasier av gangsystem

MR

 • Supplement til CT

 

MILT

Røntgen

 • Påvisning og kontroll av splenomegali

CT

 • Miltruptur
 • Miltinfarkter
 • Miltabscess

MR

 • Ingen primærundersøkelse.

 

NYRER/URINVEIER

Røntgen urografi

Spesialindikasjoner fra urolog, lite aktuelt for instituttradiologi

 • Kartlegging av medfødte misdannelser
 • Kartlegging før endo-urologiske prosedyrer
 • Fistler og annen ureterpatologi

Ultralyd

 • Hydronefrose
 • Tumores
 • Cyster
 • Polycystisk nyresykdom
 • Resturin (Pasienten må møte med full urinblære)
 • Blæretumor (Pasienten må møte med full urinblære)

NB: Pasienten bør henvises til cystoscopi ved stor mistanke på blæretumor

CT uten kontrast

 • Stensykdom, lokalisere konkrementer og vurdere eventuelt avløpshinder

CT med kontrast - CT urografi

 • Makroscopisk hematuri
 • Persisterende og signifikant mikroskopisk hematuri
 • Nyretumor
 • Uro-endotheliale tumores
 • Traumer
 • Komplikasjon til pyelonefritt

MR

 • Ingen primærundersøkelse

 

BINYRE

Ultralyd

 • Ikke indisert

CT

 • Benigne tumores (adenomer)
 • Maligne tumores
 • Hormonforstyrrelser i binyrer
 • Binyreblødning
 • Metastaser

MR

 • Supplement eller alternativt til CT

 

AORTA

Ultralyd

 • Screening for abdominalt aortaanerysme
 • Kontroll av kjent aneurysme

CT

 • Aortaaneurysme. Bedre enn UL for å vurdere aortas diameter, tromber og forholdene i bekkenkar
 • Kontroll av aortagraft

MR

 • Brukes ikke i primærutredning

NB: Kan brukes hvis det er ønskelig med us. uten i.v. kontrast.

 

OSEOPHAGUS

Røntgen

 • Svelgvansker
 • Stenose i oesophagus
 • Divertikkel
 • Oesophagitt
 • Oesophaguscancer

NB: Mistanke om fremmedlegeme vurderes av ØNH-avdeling

Dette tilbys kun på avdeling Frogner

CT

 • Kartlegging av tumores i oesophagus

MR

 • Brukes ikke som primærutredning

 

VENTRIKKEL/DUODENUM

Røntgen

 • Hiatushernie
 • Paraosofagal hernie
 • Reflux
 • Før øvrig kun unntaksvis

NB: Gastroskopi er den beste undersøkelse ved dyspepsi/ulcus. Rtg. kan brukes når pasienten ikke ønsker/klarer gastroskopi.

CT

 • Spesialundersøkelse

MR

 • Ingen primærundersøkelse

 

TYNNTARM

Røntgen

 • Brukes i liten grad. Andre metoder har overtatt diagnostikken.

CT

 • Alternativ til MR

MR

 • Inflammatoriske tilstander i tynntarm
 • Mistenkt passasjehinder i tynntarm
 • Tumores
 • Okkult blod i faeces etter at øvre og nedre GI-tractus er frikjent
 • Diffuse abdominalplager med normal CT abdomen og normale forhold i øvre og nedre GI-ltractus

 

TYKKTARM

Røntgen

 • Ikke lenger i bruk

Erstattet av CT Colon, som har lavere stråledose og diagnostikk sammenlignbar med coloskopi.

CT Colon

 • Påvisning og kontroll av polypper
 • Tumorutredning
 • Diverticulose
 • Blod i faeces, ved større blødninger bør pasienten gå direkte til coloscopi
 • Magesmerter med mistanke på colonpatologi
 • Endrede avføringsvaner
 • Diffuse abdominalplager med normal CT abdomen

NB: Ved mistanke på inflammatorisk tarmsykdom, større makroskopisk blødning eller  familiær polypose skal pasientene henvises til koloskopi

NB: Etter gjennomgått klinisk diverticulitt skal pasienten ikke undersøkes med CY colon før etter 6-8 uker

MR

 • Perianale fistler. Spesialundersøkelse
 • Staging av cancer recti. Spesialundersøkelse kun etter henvisning fra sykehusavdeling

 

PROSTATA

Ultralyd

 • Størrelse av prostata
 • Obstruktiv uropathi
 • Resturin, pasienten må måte med godt fylt urinblære

NB: Transabdominal ultralyd kan ikke skille mellom hyperplasi eller neoplasme i prostata

CT

 • Ikke indisert

MR

 • Spesialundersøkelse ved mistanke om prostatacancer
 • Biopsiveiledning
 • Preoperativ kartlegging

 

GENITALIA

Ultralyd

 • Uterusmyomer
 • Ovarialcyster. Henvisning gynekolog hvis ikke entydig simple cyster
 • Testistumor og andre tilstander i testiklene/bitestiklene
 • Hydrocele, (vanligvis ikke nødvendig med utredning)

NB: Testistorsjon krever umiddelbar henvendelse til urolog. Forsink ikke prosessen med bildediagnostikk

CT

 • Lite brukt, erstattet av MR

MR

 • Tumorutredning i uterus eller ovarier
 • Endometrioseutredning