Bløtdeler på halsen

ULTRALYD

 • Palpable, overflatiske tumores for å skille mellom cyste og solid prosess
 • Utredning ved klinisk lav mistanke om signifikant patologi

CT

Brukes i hovedsak ved mistanke om lesjon i nivå under tungeben:

 • Tumorutredning. Neoplasme/Cyste?
 • Patologiske lymfeknuter
 • Infeksjon/abcess

Både CT og MR gir god oversikt over forholdene i regio supra- og infraclaviculare

MR

Brukes i hovedsak ved mistanke om lesjon i nivå over tungeben

 • Tumorutredning. Neoplasme/Cyste?
 • Patologiske lymfeknuter
 • Infeksjon/abscess

Både CT og MR gir god oversikt over forholdene i regio supra- og infraclaviculare.

Spyttkjertler

CT

 • Mistenkt konkrementindusert parotitt
 • Påvisning av konkrement
 • Ranula
 • Maligne og benigne tumores. Alternativ til MR

MR

 • Maligne og benigne tumores. MR er første valg
 • Persisterende perifer facialisparese

Thyroidea 

ULTRALYD

 • Påvisning av knuter i thyroidea. Lite sensitiv for å skille benigne fra maligne tumores, supplerende finnålsbiopsi gir histologisk diagnose. Knuter > 1,5 vurderes biopsert
 • Thyroiditt

CT

 • Kartlegge intrathoracal utbredelse av struma

NB: Ved thyrotoxicose skal det utvises forsiktighet ved bruk av jodholdig kontrast.

NB: Ved mistanke på thyroideacancer skal det ikke gis jodholdig kontrast da eventuell behandling med radioaktivt jod ikke er effektivt før 2 mnd. senere.

MR

 • Ingen primærutredning

Larynx

CT

 • Tumorutredning, supraglottisk, glottisk eller subglottisk plateepitelcarcinom
 • Utredning av stemmebåndsparese

MR

 • Ingen primærutredning

Epipharynx

RØNTGEN

 • Adenoide vegetasjoner hos barn

CT

 • Nasophryngeale stenoser
 • Tumorutredning (eventuelt MR)

MR

 • Tumorutredning

Oropharynx

CT

 • Peritonsillære abscesser

MR

 • Tumores i munngulv
 • Tonsillecancer

Hypopharynx

RØNTGEN (med bariumkontrast)

 • Zenker divertikkel
 • Svelgvansker

NB: Mistanke om fremmedlegeme vurderes av ØNH-avdeling

CT

 • Bedre for å utelukke fremmedlegeme
 • Tumorutredning

MR

 • Ingen primærutredning