Skalle

RØNTGEN

 • Påvisning av metalltette fremmedlegemer og klips før MR

CT

 • Fraktur i calvariet
 • Basisfracturer, MR og røntgen ikke egnet
 • Kartlegging av fokale lesjoner i skallebenene (Metastaser, fibrøs dysplasi)
 • Supplement til MR ved tumor og mistanke om benaffeksjon

MR

 • Ingen primærundersøkelse

Hjerne

CT

 • Akutt traume og mistanke om hematom/blødning
  • Kartlegging av fraktur. MR ikke egnet
  • Hematom over hjernens overflate eller blødning intracerebralt
 • Subarachnoidalblødning
 • Kroniske hematom. Alternativ til MR, men MR bedre
 • Infarktutredning, blødning. Alternativ til MR. MR er bedre spesielt for tidlige infarkter
 • Tumorutredning, hvis MR ikke kan gjennomføres
 • Demensutredning, alternativ til MR ved urolige pasienter
 • Kontroll av kjent hydrocephalus

MR

 • Mistanke om tumor. Kombineres eventuelt med CT mtp benaffeksjon
 • Metastaseutredning. Opplysninger om kjent primærtumor viktig
 • Postoperative kontroller
 • Atypisk/nyoppstått hodepine
 • Infarkt, TIA. Kombineres eventuelt med MR angiografi av intracerebrale kar og MR angiografi av halskar
 • Blødninger (små kontusjonsblødninger ses best på MR)
 • Kroniske hematom
 • MS utredning, eventuelt kombinert med MR av medulla spinalis
 • Andre inflammatoriske tilstander (Borrelia, vaskulitt)
 • Epilepsiutredning
 • A-V malformasjon
 • Hjernenerveutfall
 • Demensutredning. Pasienten må samarbeide!
 • Meningeal patologi
 • Sinusvene trombose
 • Abcess
 • Encephalit
 • Utredning hydrocephalus
 • Anomalier (Chiari mm)

Hypofyse

MR

 • Hormonforstyrrelser. Hyppigst mikroadenom ved hyperprolactinemi.
 • Kartlegge makroadenom/andre lesjoner med relasjon til hypofysegrop/supracellare strukturer
 • Mistanke om lesjon av synsnerve-krysningen

CT

 • Hvis MR ikke kan gjennomføres, eller for å vurdere bendestruksjon

Tinningben

CT

 • Komplikasjoner til otitis media/mastoiditt
 • Mekanisk hørselstap (Nevrogent hørseltap, MR)
 • Traumer
 • Cholesteatomer
 • Cholesterol granulomer

MR

 • Nevrogent hørselstap. Schwannom n.vestibularis/acusticus nevrinom (Mekanisk høretap, CT)
 • Schwannom n. trigeminus
 • Andre tumores i cerebello-pontine vinkel
 • Persisterende eller progressiv facialisparese (Bells parese). Undersøkelsen omfatter også nervens førløp i glandula parotis

Orbita

RØNTGEN

 • Utelukke metalltett fremmedlegeme, CT er bedre

CT

 • Utelukke fremmedlegeme
 • Traumer
 • For å vurdere bendestruksjon og forkalkninger ved tumores

MR

 • Tumores
 • Opticus nevritt, kombineres med MR av hjernen
 • Endokrin opthalmoplegi
 • Infeksjoner
 • Diplopi, undersøkelse av øyemuskler
 • Synstap/synsfeltutfall. Kombineres med MR av hjernen

Ansiktskjelett

CT

 • Skjelettskader.”Blow-out” fracturer samt ved bløtdelsskade
 • For å vurdere bendestruksjon og forkalkninger ved tumores
 • Preoperativt  før tannimplantasjon

MR

 • Tumorutredning

Bihuler

CT

 • Sinusitt (akutt og kronisk)
 • Tumores
 • Polyppose
 • Preoperativt

MR

 • Oppfølging av sinusittproblematikk hos yngre pasienter
 • For å vurdere intrakraniell utbredelse av sinusittitt
 • For å kartlegge neoplasmer

RØNTGEN

 • Ingen indikasjon, erstattet av CT og MR

Kjeveledd

CT

 • Artrose/arthritt
 • Traumer

MR

 • Disk-problematikk

RØNTGEN

 • Erstattet av CT og MR