BLØTDELER GENERELT

Røntgen (RTG)

 • Røntgentett fremmedlegeme
 • Myositis ossificans

Ultralyd (UL)

 • Overfladiske lesjoner som mistenkes å være lipom
 • Bursitt
 • Hydrops

Computer Tomografi (CT)

 • Ingen primærundersøkelse

Magnet Resonans Tomografi (MR)

Primærutredning av bløtdelslesjoner

 • Bløtdelstumor
 • Traumatiske muskel/sene lesjoner
 • Hematom/serom
 • Inflammasjon/abscess
 • Perifer nerveskade

SKJELETT GENERELT

RØNGEN                                                                                             

 • Fraktur
 • Kontroll av fraktur
 • Benigne og maligne tumores, primærutredning
 • Osteomyelitt, supplert med MR hvis RTG er negativ

CT

 • Kartlegge frakturer ved behov
 • Supplement ved usikre lesjoner på RTG
 • Supplerende undersøkelse av tumor

MR

 • Uavklarte smerter ved negativ RTG
 • Benigne og maligne tumores, kartlegging av kjent tumor
 • Benmargsødem, stress/insuffisiens fraktur
 • Metastaser
 • Osteomyelitt

CLAVICULA

RTG

 • Artrose i acromioclaviculærledd (AC-ledd)
 • Fraktur
 • Subluksasjon/luksasjon i AC-ledd

CT

 • Patologi i sternoclavicularledd hvis MR kontraindisert

MR

 • Patologi i sternoclavicularledd og nærliggende bløtdeler

 

SKULDER

RTG

 • Fraktur
 • Påvisning av bløtdelsforkalkninger
 • Artrose

UL

 • Patologi i rotator cuff
 • Bursitt

NB: Et fåtall avdelinger utfører dette

CT

 • Kartlegge fraktur
 • Kartlegge glenohumeralledd (GH-leddet) og AC-ledd hvis MR kontraindisert

MR

 • Traume med langvarige plager og negativ RTG
 • Rotator cuff patologi
 • Biceps sene patologi
 • Labrum og kapsel skader
 • Luksasjon og instabilitet i GH-leddet
 • Artritt
 • Bursitt

 

ALBUE

RTG

 • Fraktur
 • Artrose
 • Osteochondritt

CT

 • Bedre enn RTG for å vurdere osteochondritt og intrartikulære forkalkninger ved innskrenket bevegelsesutslag
 • Kartlegge fraktur

MR

 • Traume med funksjonsnedsettelse over tid og negativ RTG
 • Epicondylitt
 • Seneruptur
 • Nervus ulnares affeksjon
 • Ligament og kapselskade
 • Artritt

 

HÅNDLEDD/HENDER

RTG

 • Fraktur
 • Artrose
 • Artritt

CT

 • Kartlegge fraktur

MR

 • Traume med funksjonsnedsettelse over tid og negativ RTG
 • Skade av triangulær brusken (TFC)
 • Carpal tunnel syndrom
 • Ligament- og bløtdelsskade
 • Artritt og tenosynovitt

 

HOFTER OG BEKKEN

RTG

 • Artrose
 • Frakturer
 • Kontroll av frakturer
 • Kontroll av hofteproteser
 • Epifysiolyse
 • Dysplasi
 • Calve-Legg-Perthes

UL

 • Coxitt hos barn

CT

 • Kartlegge skjelettpatologi påvist ved RG eller MR
 • Kartlegge kompliserte hofte- eller bekkenfrakturer
 • Kan brukes i stedet for MR ved mistanke om sacroileitt

MR

 • Uavklart smertetilstand
 • Kroniske lyskesmerter
 • Funksjonsnedsettelse med negativt RTG
 • Innkilt fraktur ved negativt RTG
 • Stressfrakturer/insuffisiens frakturer i sacrum, fremre bekken ring og collum femoris
 • Avasculær nekrose
 • Labrum- og kapselskade
 • Trochanterbursitt
 • Sportshernie
 • Hamstring lesjoner/skader
 • Andre sene avulsjoner / skader
 • Sacroileitt, Morbus Bekhterev

 

 

KNÆR

RTG

 • Primærundersøkelse ved smerter
 • Artrose
 • Fraktur
 • Osgood-Schlatter
 • Osteochondritis dissecans

CT

 • Kartlegge kompliserte frakturer

MR

 • Meniskskade
 • Korsbåndskade
 • Kollateralligamentskade
 • Osteochondrale skader
 • Patellofemoral smerte ved negativ RTG
 • Tibiaplatåskade ved negativt RTG
 • Stress/ insuffisiens fraktur
 • Bursitt
 • Artritt
 • Bakers cyste

 

 

ANKLER

RTG

 • Fraktur
 • Artrose

CT

 • Kartlegging av kompliserte frakturer
 • Eventuelt preoperativ kartlegging av osteochondrale lesjoner

MR

 • Traume ved negativ RTG og vedvarende plager
 • Ligamentskade
 • Syndesmoseskade
 • Seneskade
 • Osteochondrale skade
 • Tarsal tunnelsyndrom
 • Artritt

 

FØTTER/TÆR

RTG

 • Fraktur / stressfraktur
 • Artrose
 • Artritt
 • Vurdering av hallux valgus

CT

 • Kartlegging av kompliserte frakturer i fotrot
 • Kartlegging av anomalier som koalisjoner

MR

 • Traume med normal RTG og vedvarende plager
 • Stressfraktur/annen stressreaksjon
 • Senelesjoner/andre bløtdelslesjoner
 • Mortons metatarsalgi
 • Artritt