Alle henvisninger uansett avdeling kan lastes opp på timebooking eller sendes til:

Evidia
Postboks 73
2001 Lillestrøm

Elektronisk overføring av svar (EDI)

Evidia tilbyr elektronisk overføring av røntgensvar via Norsk Helsenett. Hvis du ønsker å bli koblet opp for EDI, kontakt oss på:
Epost: edi@evidia.no 
Faks nr: 63 81 32 50

Har du spørsmål angående vårt tilbud?

Ta kontakt med henviserkontakt i Evidia. Dette gjelder ikke for timebestillinger, og henvisninger kan ikke mottas via mail.