Hvilke områder har Evidia offentlig avtale på?

Norge er delt inn i fire helseregioner, og Evidia har ulike avtaler i de forskjellige regionene. I Norge har vi fritt sykehusvalg, som innebærer at du kan velge hvor du vil få undersøkelse eller behandling. Du kan derfor velge å ta for eksempel MR-bilde i Bergen, selv om du bor i Oslo. Klikk på din helseregion for å se hva vi har avtale på: 

Offentlige avtaler
Helse Vest
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Sør-Øst


Evidia har offentlige avtaler med alle helseregionene. Alle henvisninger kan brukes hos oss, selv om det ikke står Evidia på henvisningen. Ordningen "Fritt behandlingsvalg" gir deg retten til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser.

Valg av behandlingssted

Som pasient i spesialisthelsetjenesten har du rett til å velge behandlingssted. Dersom du ønsker å velge et annet behandlingssted kan du kontakte din fastlege eller finne informasjon om alternativer og ordningen "Velg behandlingssted" på Direktoratet for e-helse sin nettside. Du kan også kontakte "Veiledning for helsenorge.no" på telefon 23 32 70 00, eller "Fritt sykehusvalg" på telefon 800 41 004

Klikk her for å lese mer om valg av behandlingssted

 

Evidia er en del av HELFO -  Fritt behandlingsvalg

Søk på "Evidia" for å se avtalene på helsenorge.no

Evidia er Helfos leverandør ved fristbrudd

Du som har fått en frist for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har rett til å få tilbud ved et annet behandlingssted. Ved fristbrudd vil ditt sykehus ta kontakt med Helfo pasientformidling. De vil finne et tilbud til deg hos en annen behandler dersom du ønsker det. For mer informasjon om dine rettigheter ved fristbrudd se www.helsenorge.no/fristbrudd.

Evidia er en av leverandørene som har avtale med Helfo pasientformidling. Vi har korte ventetider innen alle våre fagområder og kan hjelpe deg som fristbruddpasient med rask tilgang til helsehjelp. Du betaler kun egenandel som ved et offentlig sykehus.

Hvordan går jeg frem for å få en undersøkelse hos Evidia?

Du kan i dag velge fritt hvor du ønsker behandling, enten gjennom et offentlig helseforetak eller ved et privat sykehus med avtale med et regionalt helseforetak. 

Alle som ønsker behandling på offentlig avtale trenger en henvisning. Har du ikke henvisning? Dersom din lege finner indikasjon for å utrede deg videre, kan du henvises til Evidia. Du som pasient kan i samråd med legen din velge det radiologileverandøren du ønsker innenfor de aktørene som har inngått avtaler med det offentlige. 

Velg Evidia uten ekstra kostnad

Du kan velge Evidia som behandlingssted uten at det medfører ekstra kostnader. Du betaler kun egenandel, resten dekkes av din helseregion.