Som leder er du uformell, åpen, positiv og har gode kommunikasjonsevner. Samtidig må du være målbevisst og resultatorientert.

Du skal som leder sikre en effektiv drift, ha god kunnskap om våre teknologiske løsninger og vårt omfattende utstyr og samtidig bidra til å utvikle våre medarbeidere gjennom veiledning, tydelig ledelse og personlig tilstedeværelse.

Vi ser helst at du har ledererfaring og evnen til å utøve naturlig og nødvendig lederskap. Forretningsmessig innsikt og kundeforståelse vil være viktige forutsetninger for å fylle stillingen. Faglig bakgrunn som radiograf vil være en fordel.

Vi tilbyr

  • Konkurransedyktige betingelser og velordnede forhold
  • Godt faglig miljø med fokus på kunnskapsdeling
  • Et godt sosialt og inkluderende miljø, både innad på avdelingen og sammen med ledere i andre regioner.
  • Gode utviklingsmuligheter i en åpen og nytenkende organisasjon

Søknader behandles fortløpende.

 

Om Evidia

Evidia (tidl. Aleris Røntgen AS) - er en av Norges ledende aktører innen privat bildediagnostikk. Våre 14 moderne røntgeninstitutter er fordelt over hele Norge. Våre kompetente medarbeidere følger den medisinske utviklingen tett og bestreber til enhver tid å levere vårt kundeløfte - radiologi av høy kvalitet – alltid levert med personlig omsorg og effektiv service. Evidia Norge er en del av det internasjonale konsernet Evidia Group, med ledende radiologiske aktører i Sverige og Tyskland, i tillegg til Norge. Vi har derfor et stekt samarbeid på tvers av landegrensene, der vi utveksler kunnskap, erfaringer og utviklingsløsninger med våre kolleger i Europa. Dette samarbeidet legger til rette for at vi kan nå våre ambisjoner om å levere enda mer spesialiserte tjenester og ha fokus på ytterligere teknologisk utvikling til det beste for våre pasienter og medarbeidere. Samtidig vil vi bidra til å gjøre tjenester innen radiologi mer tilgjengelige og effektive og slik bidra til bedre helse for hver enkelt og for samfunnet.