Offentlig avtale med Helse Midt-Norge

Vi har offentlig avtale med Helse Midt-Norge. Alle henvisninger kan brukes hos oss, selv om det ikke står Evidia på henvisningen. Ordningen "Fritt behandlingsvalg" gir deg retten til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser. Vi har også et privat selvbetalende tilbud.

Refusjonsavtalen med Helse Midt-Norge på en rekke undersøkelser betyr at du kan bestille time hos oss, og kun betale offentlig egenandel på 275 kr. Henvisninger blir alltid vurdert ut ifra medisinsk alvorlighetsgrad og kliniske opplysninger fra din lege.