Våre radiologer og radiografer innehar en sammensatt kompetanse, og følger den medisinske utviklingen tett. Samtidig sørger vi for at vi til enhver tid har de teknologiske løsningene og systemene som skal til for å levere kvalitet innen bildediagnostikk. Med mange spesialister på laget er vi lite sårbare for uforutsette hendelser, og flytter ressurser mellom avdelinger ved behov. Dette sikrer pasientene en god pasientreise og våre samarbeidspartnere en enklere administrasjon.

Gode kvalitetssystemer og rutiner er innarbeidet i alle avdelinger og samtlige er ISO-sertifisert. Med pasientene i fokus, har vi høy respekt for deres tid og jobber kontinuerlig for å unngå forsinkelser. Vi har effektive systemer for timebestilling og et godt bemannet kundesenter med kunnskapsrike medarbeidere. Dette resulterer i minimal ventetid for våre samarbeidspartnere og pasienter.