Evidia Norge, Evidia Sverige, Evidia Baltics og sammenslåingen av de to tyske selskapene Meine Radiologie og Blikk, som nå er Evidia Germany, skal styrke samarbeidet ytterligere på radiologiske tjenester på tvers av landegrensene. Med EQT Infrastructure har vi en erfaren og solid eier i ryggen, og sammen har vi ambisjoner om å levere enda mer spesialiserte tjenester og ha fokus på ytterligere teknologisk utvikling til det beste for våre pasienter. Samtidig vil vi bidra til å gjøre tjenester innen radiologi mer tilgjengelige og effektive og slik bidra til bedre helse for hver enkelt og for samfunnet

 

Vi vil fortsette det gode og nære samarbeidet med henvisende leger og spesialister, samarbeidspartnere og oppdragsgivere, og tilrettelegge for gode pasientreiser. Våre avtaler med regionale helseforetak forblir uendret, og vi fortsetter å levere radiologiske undersøkelser av høy kvalitet i alle Norges fylker. Samtidig har vi også et privat tilbud. Våre medarbeidere er til enhver tid fokusert på å levere på vårt kundeløfte; Radiologi av høy kvalitet – alltid levert med personlig omsorg og effektiv service.