Hva er Åpenhetsloven?

Åpenhetsloven har et todelt formål:

  • å gi forbrukere, fagforeninger, organisasjoner, media og andre rett til informasjon om virksomheters påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette skal blant annet bidra til at det er anledning til å treffe mer informerte valg, og stille spørsmål om ansvarlighet i næringslivet.

  • å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i virksomheter og leverandørkjeder. Dette skal gjelde for alle virksomheter som tilbyr tjenester i Norge.
    For at disse formålene skal etterleves korrekt, må virksomheter i Norge ha et enda mer bevisst forhold til deres leverandørkjeder og hvordan deres underleverandører opererer.

For informasjon om hvordan Evidia Norge arbeider med Åpenhetsloven, kontakt oss på: apenhetsloven@evidia.no