Timebestilling og avbestilling

Du må ha en henvisning for å kunne gjennomføre undersøkelsen. Denne kan du få hos din fastlege, spesialist eller andre som har rett til å henvise til radiologiske undersøkelser. Alle henvisningsblanketter kan brukes - selv når du ikke er henvist til Evidia. 

Når vi mottar henvisningen din, setter vi deg opp til undersøkelse og du vil motta en SMS med bekreftelse på timen. Dersom din undersøkelse krever ytterligere opplysninger, vil du motta en SMS hvor skal du fylle ut et vedlagt digitalt skjema.

Avbestilling/endring av timer må skje senest 24 timer før undersøkelsen. For undersøkelser i helg eller mandager, må timen avbestilles senest kl. 10.00 fredagen før.

Hvis du ikke møter opp til avtalt time, må du betale et gebyr. For offentlige timer er dette gebyret på 1544,-, for private timer er det full pris for hver undersøkelse.

I tillegg kommer et fakturagebyr på 9 kroner.

 

Forberedelser

Noen undersøkelser krever forberedelser, for eksempel at du skal møte fastende. Dersom din undersøkelse krever forberedelser vil du få beskjed om dette ved innkalling. Der vil du også som regel få opplyst hvor lang tid undersøkelsen vil ta.

 

Undersøkelse

Når du møter til undersøkelse kan du enten sjekke inn via SMS-lenken du mottar før oppmøte, eller ved henvendelse i resepsjonen. En radiograf vil hente deg i anvist ventesone, og du får beskjed om hvor mye tøy som må tas av før undersøkelsen. Vi har egne avlukker/garderober for dette, der du kan låse inn dine verdisaker.

Ved noen typer undersøkelser må du vente i inntil 30 minutter før du kan reise. Dette vil du få beskjed om underveis. Nøl ikke med å stille spørsmål underveis.

Digital betaling

I løpet av undersøkelsesdagen vil du motta en SMS fra PayEx med betalinslenke. Du kan betale med kreditt-/debetkort eller Vipps.  

Granskning og svar

En røntgenlege (radiolog) analyserer bildene og skriver en svarrapport basert på  informasjon som ble etterspurt i henvisningen. Du vil få beskjed om resultatet av undersøkelsen fra den som har henvist deg. Svaret vil foreligge fem til ti virkedager etter avsluttet undersøkelse for offentlige undersøkelser. 

Privat time

Ved privat time hos Evidia kan du få time på dagen. Svaret vil være klart innen to virkedager etter undersøkelsen.

Helserettslig myndig når du er 16 år

Du er helserettslig myndig når du fyller 16 år. I loven står det at personer mellom 16 og 18 år har "rett til å samtykke til helsehjelp, med mindre annet følger av særlig lovbestemmelse eller av tiltakets art". Det betyr at du, i de aller fleste tilfellene, kan bestemme selv om du skal ha behandling og hvem som skal vite hva om helsen din. Les mer på HelseNorge.no.

Fullmaktskjema for henting av røntgenbilder

Trenger du kopi av røntgenbildene dine, men har ikke anledning til å hente dem selv?

Fyll ut fullmaktskjemaet, og sørg for at den som skal hente bildene dine har med både egen legitimasjon og en kopi av din legitimasjon.

Evidia bistår Norsk helsenett

«Pasientens prøvesvar» er en ny tjeneste under utprøving, og Evidia er valgt som foregangsaktør. Vi bistår Norsk helsenett med utprøving av løsningen. Tjenesten skal tilgjengeliggjøre prøvesvar og svarrapporter for helsepersonell på tvers av institusjoner og foretak via kjernejournal - på tvers av behandlingsnivå og uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor den er utført.  

Innbyggere vil få tilgang til sine prøvesvar og svarrapporter på Helsenorge. Personvernrettigheter blir ivaretatt ved at innbyggere kan sperre for deling av prøvesvar med helsepersonell.

Helsepersonell får trygg og sikker tilgang, og slipper å etterlyse informasjon. Målet er at dette kan bidra til raskere diagnostisering og bedre kvalitet i helsetjenestene.

For mer informasjon: https://www.nhn.no/tjenester/pasientens-provesvar

For å lese mer om dine rettigheter i pasientens prøvesvar, se informasjon på nhn.no her: Innsyns- og reservasjonsrett for innbyggere - Norsk helsenett (nhn.no)