Våre radiologer og radiografer innehar en sammensatt kompetanse, og følger den medisinske utviklingen tett. Med mange spesialister på laget er vi lite sårbare for uforutsette hendelser, og flytter ressurser mellom avdelinger ved behov. Dette sikrer pasientene en god pasientreise og våre samarbeidspartnere en enklere administrasjon.

Vi har både et privat tilbud og offentlige avtaler med alle helseregionene. Du kan bruke henvisningen din hos oss, selv om det ikke står Evidia på den!