Klassifiseringen gjøres på bakgrunn av de bildene som ble tatt under din mammografiundersøkelse. Vurderingen gjøres både av et dataprogram med kunstig intelligens (AI) og av en radiolog (lege).  

Bakgrunnen for at vi utfører en slik kategorisering er forskningsbasert kunnskap og anbefalinger fra EUSOBI om at brystkreft påvises med større eller mindre grad av sikkerhet avhengig av kjerteltype. Det er også påvist en viss forskjell i risiko for brystkreft ved ulike typer kjertelvev. 

De 4 kategoriene av kjertelvev

  • Type A: Hovedsakelig fettvev i brystet. Her gir en mammografiundersøkelse god oversikt. 

  • Type B: Flekkvis litt tett kjertelvev. Her gir en mammografiundersøkelse god oversikt. 

  • Type C: Større områder med tett kjertelvev. Mammografi er fortsatt en god undersøkelse, men sykdomstegn kan være skjult. 

  • Type D: Ekstremt tett kjertelvev. Mammografi vil fortsatt vise de fleste sykdomstegn, men her er det  større mulighet for skjult sykdom. 

I Norge er det tilbud om rutineundersøkelser av kvinner med mammografi i aldersgruppen 50 til 69 år. Dette er et godt tilbud som har ført til betydelig redusert dødelighet av brystkreft i Norge. 

Økt kunnskap om brystkjerteltetthet, har ført til store forskningsprosjekt for å gjøre utvikle rutineundersøkelser slik at de blir enda bedre.  

Spørsmålet er da om det skal utføres en persontilpasset undersøkelse avhengig av hvilken type brystkjertelvev den enkelte kvinne har.  

Økt kunnskap om risiko for utvikling av brystkreft basert på hvilken type brystkjertelvev en kvinne, er også et tema. Dessverre er det slik at det hos kvinner med kjertelvev i kategori D - der mammografi gir dårligere oversikt, også har noe økt risiko for utvikling av brystkreft. I disse tilfelle vil en MR-undersøkelse gi god oversikt.

Evidia har derfor gjort en vurdering over hvilke anbefalinger vi mener er riktige. Denne vurderingen er basert på kvinnens alder og kvinnens type kjertelvev.  

Kategori

40-45 

45-50 

50-69 

70-74 

A 

Ikke anbefalt 

Mammografi hvert
2. år 

Offentlig mammografi hvert 2. år 

Mammografi hvert2. år 

B 

Ikke anbefalt 

Mammografi hvert
2. år 

Offentlig mammografi hvert 2. år 

Mammografi hvert2. år 

C 

Ikke anbefalt 

Mammografi hvert
2. år. Helst 3D mammografi.

Offentlig mammografi hvert 2. år 

Mammografi hvert 2. år. Helst 3D mammografi. 

D 

Ikke anbefalt 

MR hvert
3. år 

MR hvert
3. år 

MR hvert
3. år 

Brystkjerteltettheten til kvinner endres med alder. Yngre kvinner har tettere vev enn eldre.  

Anbefalingen gjelder ikke for kvinner med betydelig økt risiko for brystkreft. 

Referanser: