Slik foregår en CT-undersøkelse

En CT-undersøkelse gjennomføres ved at du ligger på en motorisert benk, som forflytter deg gjennom åpningen av CT-maskinen. Benken beveger seg, mens maskinen tar bilder. Det er viktig at du ligger helt stille, slik at for bildekvaliteten blir god. Ved noen undersøkelser kan du bli bedt om å holde pusten mens bildene blir tatt. Undersøkelsen er helt smertefri. 

Radiografen forlater rommet mens bildene blir tatt, men ser og hører deg fra kontrollrommet ved siden av. 

Timebestilling

For å få utført en radiologisk undersøkelse må du ha henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Alle henvisninger kan brukes, selv om det ikke står "Evidia" på den. Vi har offentlig avtale der du kun betaler egenandel for undersøkelsen, men du kan også velge å betale for undersøkelsen privat hvis du ønsker time raskt. Ring vårt kundesenter på 22 43 43 43, så hjelper vi deg!

 

Svar 

Svartid varier ut fra behandlingssted og type undersøkelse. Svarene blir sendt til den som sendte henvisningen, og det vil kun være en beskrivelse av bildene.

Trenger du en utskrift av bildene kan du henvende deg i resepsjonen.

Pris 

Prisen for CT-undersøkelse avhenger av hvilke deler av kroppen som skal undersøkes. Skal du ha refusjon fra det offentlige, betaler du kun egenandel.

Ventetid 

Evidia har både et offentlig og privat CT-tilbud. Velger du å betale for undersøkelsen privat kan du ofte få time på dagen, eller innen 48 timer. 

Vi har avtale med alle regionale helseforetak i Norge. Ventetiden varierer ut i fra behandlingssted og hva du skal ta CT av.

Kontrastvæske

Skal du til CT-undersøkelse med kontrastvæske, får du beskjed om dette i innkallingen. Ved nedsatt nyrefunksjon, høyt blodtrykk, hjertesvikt, diabetes og høy alder ønsker vi svar på en blodprøve (kreatinin og GFR) som forteller om nyrene fungerer normalt eller ikke. Blodprøven kas tas hos oss eller hos fastlegen din. Ved kontrastinjeksjon må pasienten vente på avdelingen i ca. 30 minutter etter undersøkelsen.

Kontrastvæske brukes hyppig for å fremheve ett organ eller for bedre å skille frisk og sykt vev fra hverandre. Væsken gis intravenøst med en sprøyte i armen. Enkelte pasienter reagerer på kontrastvæsken med kvalme eller en forbigående varmefølelse, men den medfører svært sjelden større ubehag. Før CT med kontrast gjennomføres, blir du spurt om du tidligere har reagert på kontrastmidler, og om du har allergier, astma eller diabetes.

Ved undersøkelse av tykktarmen fylles tarmen med karbondioksid (CO2). Dette er helt ufarlig og medfører lite smerter fordi kroppen raskt tar opp og skiller ut CO2. Du kan som oftest gå direkte tilbake på jobb uten å ha noen plager etter CT-undersøkelse med karbondioksid. 

CT stråling

Vitenskapelige undersøkelser har ikke avdekket generell helserisiko ved vanlige CT-undersøkelser.

Du vil bli utsatt for stråling ved CT, men strålingen er så lav at den normalt sett ikke medfører noen helserisiko. Ved gjentatte CT-undersøkelser, og ved CT-undersøkelser av barn og gravide, er vi likevel mer tilbakeholdne, og vil vurdere om undersøkelse kan gjøres med andre metoder.

Evidia har moderne CT-maskiner, og med disse kan man ta bilder med svært lav stråledose. I disse tilfellene kan strålebelastningen sammenlignes med vanlige røntgenundersøkelser. Særlig gjelder dette for CT av lunger og urinveier.

Hos Evidia er vi svært bevisste på stråling, og arbeider i tråd med internasjonale retningslinjer og god medisinsk praksis.