• Gjentatte bihulebetennelser
  • Store plager med kronisk bihulebetennelse
  • Opplevelse av kronisk tette bihuler
  • Vurdering av behandling med operasjon for å forebygge nye bihulebetennelser
  • Mistanke om betennelsesforandringer i bihulene, som ved Wegeners granulomatose og kreft i nese- og bihuleregionen (sjeldent)

 

Hvordan utføres CT bihuler?

Ved CT bihuler fremstilles detaljerte bilder av ansiktsskjelettet og bihulene ved hjelp av røntgenstråler.

En CT-undersøkelse av bihulene gjøres med lavere stråledose enn ved mange andre CT-undersøkelser.

CT av bihulene gjøres som regel uten kontrastvæske.

Hva er bihulebetennelse?

Ved kronisk eller vedvarende bihulebetennelse er dreneringen/passasjen til bihulene tilstoppet slik at væske fra bihulene ikke kommer ut. Dette gir mulighet for at bakterier kan trenge inn, og en betennelse kan oppstå.

Diagnosen kan være vanskelig å stille, da det er en gradvis overgang fra en lettere infeksjon/forkjølelsesvirus med tett nese og slim fra nesen, til trykkende smerter i kinn og tenner, i pannen eller mellom øynene.

Smertene kan være vanskelig å skille fra smerter i tennene og nervesmerter i ansiktet. Blodprøver kan være behjelpelige med å avsløre graden av infeksjon.

Ved gjentatte og/eller langvarige bihulebetennelser, eller ved store plager, anbefales det å oppsøke en øre-nese-hals-spesialist.

Ved CT-scanning av bihulene kan man se om passasjen er tilstrekkelig, om det er opphopning av slim i bihulene eller om neseskilleveggen er skjev.

En CT-undersøkelse gjøres alltid med lavest mulig stråledose for å spare pasienten for stråling. En teoretisk negativ effekt av stråling overgås helt klart av den diagnostiske nytteverdi av undersøkelsen. Indikasjon og berettigelse for undersøkelsen, og eventuelle tilleggsundersøkelser vil alltid bli vurdert av våre røntgenleger.