Hjertekransårene forsyner hjertemuskelen med oksygenrikt blod. Kalk- og fettavleiringer i hjertekransårene kan gi brystsmerter og tungpust ved aktivitet. Hjerteinfarkt kan oppstå når en hjertekransåre går tett.

Hva undersøkes ved CT hjerte?

CT hjerte er nyttig for å påvise eller utelukke kalk- og fettavleiringer, samt trange partier i hjertekransårene.

En normal CT koronarangiografi utelukker med høy sannsynlighet trange hjertekransårer og er forbundet med god prognose. CT koronarangiografi er svært nyttig i risikovurderingen av pasienter med brystsmerter.

CT hjerte utføres ved de fleste Evidia-avdelinger.

Når er CT hjerte aktuelt?

Brystsmerter og/eller tungpust ved aktivitet kan være symptomer på trange hjertekransårer, men disse symptomene forekommer også ved andre sykdommer, som ikke skyldes trange hjertekransårer. Fastlegen eller hjertespesialist bør vurdere indikasjon for CT hjerte.

CT hjerte utføres av Evidia på pasienter med moderat risiko for hjerte-karsykdom. Faktorer som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes, overvekt, røyk og hjerte-karsykdom i familien øker risikoen for hjerte-karsykdom.

Hos pasienter med lav risiko for hjerte-karsykdom er det vanskelig å forsvare bruken av CT hjerte, da nytteverdien er lav.

Hos personer med høy risiko og høy alder er det ofte mye kalk i hjertekransårene, som gjør undersøkelsen vanskelig å tolke. Det samme gjelder pasienter med stenter i årene, på grunn av metall i stentene.

CT hjerte bør ikke brukes som screening hos pasienter som ikke har plager eller risikofaktorer for å utvikle hjerte-karsykdom.

CT hjerte og kontrast

CT hjerte gjøres med kontrast i blodårene (intravenøs kontrast) for å fremstille kransårene best mulig. 

Er CT hjerte alltid tilstrekkelig?

Fordelen med CT hjerte er at det er en «non-invasiv» undersøkelse. Det betyr at hjertekransårene kan undersøkes, uten at medisinsk utstyr føres inn via blodårene og inn til hjertet, som ved hjertekateterisering. Ved hjertekateterisering kan det settes inn stenter i trange hjertekransårer.

Dersom det påvises trange hjertekransårer på CT kan pasienten henvises videre til hjertekateterisering.

Ved stor mistanke om trange hjertekransårer, kan pasienter henvises direkte til hjertekateterisering og ikke til CT hjerte.

Forberedelser til CT hjerte

Du vil alltid få grundig informasjon om CT-undersøkelsen når du blir kalt inn, eller når du avtaler timen hos Evidia.

Er du gravid må du varsle om dette før CT-undersøkelsen, da man er tilbakeholden med å gjøre CT under svangerskapet. Både henvisende lege og røntgenavdelingen hos Evidia vil vurdere hvor nødvendig undersøkelsen er.

Metallgjenstander som knapper, glidelås, belter, smykker, etc. må fjernes fra undersøkelsesområdet før undersøkelsen for å sikre best mulig kvalitet på CT-bildene.