CT thorax brukes i utredningen av en rekke sykdommer som rammer lunger og brysthulen, deriblant lungebetennelse, lungekreft, KOLS og blodpropp til lungene.

Hvorfor CT thorax?

CT thorax fremstiller lungevevet langt mer detaljert enn det vanlig røntgen thorax kan, og ofte vil CT-undersøkelsen kunne utelukke eller oppdage sykdom som ikke var synlig ved vanlig røntgen thorax.

I mange tilfeller brukes også CT thorax for å få mer informasjon om forandringer man har sett på en thorax røntgenundersøkelse. Slike forandringer kan skyldes blant annet lungeinfarkt, lungekreft, lungebetennelse eller blodpropp til lungene.

Vanlige indikasjoner for CT thorax

  • Mer informasjon om funn fra vanlig lungerøntgen (røntgen thorax)
  • Mer nøyaktig fremstilling av lungene ved mistanke om lungesykdom, men hvor røntgen thorax ikke viste sikre tegn til sykdom
  • Påvise eller utelukke lungekreft, samt diagnostisering og utredning av lungekreft
  • Utredning av lungebetennelse (pneumoni), hvor pasienten ikke har effekt av behandling
  • Påvise og utrede lungesykdommer som lungefibrose
  • Utredning og oppfølging av KOLS
  • Påvise blodpropp i lungene (lungeemboli). Hvis mistanke om denne tilstand vil pasienten bli utredet på sykehus for en bred diagnostisk og klinisk totalvurdering.

Forberedelser til CT thorax

Enkelte CT thorax-undersøkelser gjøres med kontrast. Blant annet ved mistanke om svulster i brysthulen er CT med kontrast den foretrukne metoden.

Du kan ellers være trygg på at vi i Aleris gir deg alt du trenger av informasjon om forberedelser til CT thorax dersom du skal utføre undersøkelsen hos oss.

Hvordan utføres CT thorax?

Selve undersøkelsen gjøres i en CT maskin, og tar totalt mellom 10-15 minutter fra start til slutt inklusive forberedelser.

CT thorax kan også gjøres med høyoppløselig CT (HRCT) ved spørsmål om emfysem eller fibrose og med eller uten intravenøs kontrast avhengig av problemstilling.

CT-scanningen gjøres med lavest mulig stråledose for å spare pasienten for stråling. En teoretisk negativ effekt av stråling overgås helt klart av den diagnostiske nytteverdi av undersøkelsen. Indikasjonen for undersøkelsen, og eventuelle tilleggs-undersøkelser vil alltid bli vurdert av våre røntgenleger.