CT urinveier kan påvise nyrestein og kreft i nyrer, nyrebekken og urinleder samt urinblære. Undersøkelsen gir en meget detaljert anatomisk beskrivelse av hvordan organene ser ut, og den kan gjøres med eller uten kontrastvæske i blodet avhengig av problemstilling.

Hvis det er mistanke primært om nyrestein, utføres undersøkelsen uten intravenøs kontrast og med svært liten stråledose.

Hvis det dreier seg om en utredning av blod i urinenen eller uklare symptomer som kan være relatert til urinveiene, gjøres undersøkelsen etter intravenøs kontrast i flere bolker.

Vanlige indikasjoner for CT urinveier

  • Blod i urinen
  • Mistanke om nyrestein
  • Mistanke om nyrekreft
  • Mistanke om kreft i urinledere
  • Kartlegging av påvist kreft i urinveiene

Forberedelser til CT urinveier

Du kan på forhånd bli bedt om å drikke vann eller fortynnet kontrastvæske opptil to timer før undersøkelsen. Væsken gjør det lettere å skille tarmene fra vevet rundt. Kontrast brukes i alle CT-undersøkelser av urinveiene, med unntak av når man leter etter nyrestein.

Kontrastvæsken kan gi noen midlertidige bivirkninger. Disse er stort sett lette og går raskt over uten behandling. En svært sjelden gang kan bivirkningene være mer alvorlige, og det finnes egne prosedyrer for å behandle disse.

Skal du ta kontrastvæske, blir du vanligvis rådet til å faste fire timer før undersøkelsen. Dersom du må forberede deg til en CT-undersøkelse, kan du alltid være trygg på å få beskjed av oss om hva du må gjøre.

En CT-undersøkelse gjøres alltid med lavest mulig stråledose for å spare pasienten for stråling. En teoretisk negativ effekt av stråling overgås helt klart av den diagnostiske nytteverdi av undersøkelsen. Indikasjon og berettigelse for undersøkelsen, og eventuelle tilleggsundersøkelser vil alltid bli vurdert av våre røntgenleger.