Når man tar røntgen thorax (røntgen av brysthulen) får man også se hjertekonturene, og undersøkelsen kan med det gi verdifull informasjon om hjertesvikt eller andre hjertesykdommer.

Tolkning og funn ved røntgen thorax

Røntgen thorax er i dag den røntgenundersøkelsen som tas hyppigst. Mange av undersøkelsene som utføres viser ikke tegn til sykdom.

Noen av de vanligste sykdommene eller tilstandene man finner ved røntgen thorax er:

  • Områder i lungen med infeksjon (lungebetennelse/pneumoni eller bronkitt)
  • Kraftige lungekar ved hjertesvikt
  • Væske i brysthulen (pleuravæske)
  • Forstørret hjerte (som kan ses ved hjertesvikt)
  • Forandringer i lungene ved emfysem
  • Ribbeinsbrudd
  • Spredning av kreft til lungene
  • Sammenklappet lunge ved pneumothorax (unormal samling av luft i brystet).

Etter undersøkelsen vil bildene alltid tolkes av våre erfarne og dyktige røntgenleger (radiologer).

Om det er uklare funn ved tolkning eller det er behov for å optimalisere diagnostikken ytterligere, vil man utredes videre med CT eller MR. Dette er ikke uvanlig for å øke den diagnostiske treffsikkerheten, og er ikke ensbetydende med at man har påvist alvorlig sykdom.