Slik foregår en PET/CT-undersøkelse

PET er en diagnostisk bildeundersøkelse som fremstiller aktivitet i celler og vev. PET/CT er en av de mest avanserte billedundersøkelsene som finnes. Med bilder fra PET-skanning vil vi kunne se opphopning av celler i høy aktivitet, slik som kreftceller. CT-skanning viser hvor i kroppen opphopningen finner sted, samt omfanget av dette

De aktuelle sykdomsområdene som har nytte av PET/CT

  • Demensutredning
  • Kreft
  • Inflammasjon
  • Hjerte-karsykdommer

Timebestilling

For å få utført en radiologisk undersøkelse må du ha henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Alle henvisninger kan brukes, selv om det ikke står "Evidia" på den. Vi har offentlig avtale der du kun betaler egenandel for undersøkelsen, men du kan også velge å betale for undersøkelsen privat hvis du ønsker time raskt. Ring vårt kundesenter på 22 43 43 43, så hjelper vi deg!

 

Svar 

Svartid varier ut fra behandlingssted og type undersøkelse. Svarene blir sendt til den som sendte henvisningen, og det vil kun være en beskrivelse av bildene.

Trenger du en utskrift av bildene kan du henvende deg i resepsjonen.

Pris 

Prisen for PET/CT-undersøkelse avhenger av hvilke deler av kroppen som skal undersøkes. Skal du ha refusjon fra det offentlige, betaler du kun egenandel.

Ventetid 

Evidia har både et offentlig og privat PET/CT-tilbud. Velger du å betale for undersøkelsen privat kan dufå time raskt.

Kontrastvæske

Skal du til CT-undersøkelse med kontrastvæske, får du beskjed om dette i innkallingen. Ved nedsatt nyrefunksjon, høyt blodtrykk, hjertesvikt, diabetes og høy alder ønsker vi svar på en blodprøve (kreatinin og GFR) som forteller om nyrene fungerer normalt eller ikke. Blodprøven kas tas hos oss eller hos fastlegen din. Ved kontrastinjeksjon må pasienten vente på avdelingen i ca. 10 minutter etter undersøkelsen.

Kontrastvæske brukes hyppig for å fremheve ett organ eller for bedre å skille frisk og sykt vev fra hverandre. Væsken gis intravenøst med en sprøyte i armen. Enkelte pasienter reagerer på kontrastvæsken med kvalme eller en forbigående varmefølelse, men den medfører svært sjelden større ubehag. Før CT med kontrast gjennomføres, blir du spurt om du tidligere har reagert på kontrastmidler, og om du har allergier, astma eller diabetes.

Ved undersøkelse av tykktarmen fylles tarmen med karbondioksid (CO2). Dette er helt ufarlig og medfører lite smerter fordi kroppen raskt tar opp og skiller ut CO2. Du kan som oftest gå direkte tilbake på jobb uten å ha noen plager etter CT-undersøkelse med karbondioksid. 

CT stråling

Vitenskapelige undersøkelser har ikke avdekket generell helserisiko ved vanlige CT-undersøkelser.

Du vil bli utsatt for stråling ved CT, men strålingen er så lav at den normalt sett ikke medfører noen helserisiko. Ved gjentatte CT-undersøkelser, og ved CT-undersøkelser av barn og gravide, er vi likevel mer tilbakeholdne, og vil vurdere om undersøkelse kan gjøres med andre metoder.

Evidia har moderne CT-maskiner, og med disse kan man ta bilder med svært lav stråledose. I disse tilfellene kan strålebelastningen sammenlignes med vanlige røntgenundersøkelser. Særlig gjelder dette for CT av lunger og urinveier.

Hos Evidia er vi svært bevisste på stråling, og arbeider i tråd med internasjonale retningslinjer og god medisinsk praksis.