Hvordan henvises til PET/CT hos Evidia

Din lege må sende en henvisning til oss, som våre radiologer må vurdere før du kan settes opp til en PET/CT-undersøkelse. 

Bildediagnostikk ved demens

Kombinasjonen av flere bildeteknikker kan tidlig avdekke en utvikling av demens. PET viser hvordan hjernen fungerer og er den bildeteknikken som best avdekker et tidlig stadie av demens og klarer å skille ulike demensformer fra hverandre. Dagens PET-skannere har innebygd CT, og derfor blir det i samme undersøkelse også påvist hvorvidt det foreligger ferske blødninger eller forkalkninger i hjernen. MR er best når det gjelder framstilling av hjernevevet og er et viktig supplement til PET for å avdekke forandringer i hjernen. Det beste er å kombinere disse metodene med hverandre.Hvilken rolle har PET/CT ved demens?

PET har en etablert rolle ved utredning av demens på tidlig stadie og skille ulike demensformer fra hverandre. Det brukes to ulike radioaktive legemidler; FDG, som er et druesukker og måler hjerneaktivitet, og Flutemetamol, som viser avleiringer av amyloid plakk (proteiner) i hjernen ved Alzheimers sykdom. Aleris Helse har vært først ute med å etablere sistnevnte teknikk i Norge, og er en ny metode for å påvise spesielt tidlige stadier av Alzheimers sykdom.


Når skal PET/CT brukes?

Ved lett kognitiv svikt brukes PET/CT sammen med MR for å stille tidlig diagnose. Ved kjent demens, men ikke avklart demensform, anvendes bildediagnostikk for å avdekke demenstype. Avanserte bildediagnostisk software brukes for å sammenligne PET, CT og MR og gjøre 3-dimensjonale bildeanalyser.

Hva er demens?

Ved demens svekkes evner som hukommelse, følelsesliv og sosial funksjon. Lett kognitiv svikt betyr at det ikke er påvist noen demens, men endel personer, 10-15%, med lett kognitiv svikt utvikler i løpet av et år demens. Det er derfor viktig å ha metoder som fanger opp tidlige stadier av demens og kan støtte oppunder utredningen.

Selv om det ikke finnes noen behandlinger som reverserer demens, så er det særlig i tidlige stadier mulig å tilrettelegge forholdene for å kunne fungere hjemme lengst og best mulig. Tiltak for hjerte-kar-helse, kan i tillegg til å forebygge og stoppe utviklingen, redusere nevrodegenerasjon og derved forbedre hjernehelse. En rekke mer spesifikke individuelle tiltak kan derfor være billig forebygging og gi bedre livskvalitet, yrkesdeltagelse og alderdom.

Ulike typer demens

  • Alzheimers sykdom
  • Vaskulær demens
  • Frontotemporal demens
  • Lewy-legeme demens