Hvordan henvises til PET/CT hos Evidia:

Din lege må sende en henvisning til oss, som våre radiologer må vurdere før du kan settes opp til en PET/CT-undersøkelse. 

Diagnostisering av prostatakreft

I Evidia er vi opptatt av å være innovative. Vi er stolte av å være blant de første i Skandinavia som tok i bruk en ny, lovende metode for diagnostikk av prostatakreft.

Prostata Spesifikt Membran Antigen (PSMA) er siste generasjon sporstoff (tracer) til bruk i PET/CT for prostatakreftdiagnostikk, og vi kan nå tilby denne hos Evidia. Mange europeiske sykehus har allerede tatt den i bruk.

Metoden har vist svært lovende resultater når det kommer til påvisning av metastaser. Når kreftcellene tar opp sporstoffet avgis en svak stråling som man kan se under en PET/CT-undersøkelse. Slik kan man avbilde og beskrive utbredelsen av kreftsykdommen. Evidia bruker også kontrastmiddel FACBC der det er hensiktsmessig.