MR-undersøkelser kan bidra til å stille mer nøyaktige diagnoser, og brukes i stadig større grad.

MR abdomen kan både utelukke og påvise utbredelsen av sykdom, og er derfor nyttig i oppfølgingen av en rekke sykdommer. Ved enkelte tilstander som kreft i rectum (endetarmen), er MR blitt en obligatorisk del av utredningen.

Hva undersøkes ved MR abdomen

Dette er noen av de vanligste organene som undersøkes ved MR abdomen:

  • Tynntarm
  • Nyrer
  • Lever 
  • Galleveier og bukspyttkjertelgang (MRCP)
  • Bekkenorganer

Hvor lang tid tar MR-undersøkelse av abdomen?

MR-undersøkelse av abdomen tar vanligvis mellom 15-30 minutter fra start til slutt. Det tar sjelden lengre tid enn fem minutter for hvert bildeopptak.

MR av abdomen og klaustrofobi

Er du engstelig for å ligge i MR-maskinen, kan du være helt trygg på at du vil bli godt ivaretatt hos Evidia. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har bekymringer eller spørsmål.

Dersom du har klaustrofobi anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege i forkant av MR-undersøkelsen, slik at du eventuelt kan få utskrevet et beroligende medikament. Du har også muligheten til å få med deg en ledsager inn under MR-undersøkelsen mens du ligger i maskinen.