MRCP

Undersøkelsen har stor nytteverdi for å påvise eller utelukke sykdom i galleganger og bukspyttkjertelgang og kombineres alltid med undersøkelse av lever og bukspyttkjertel.

Hvordan utføres MRCP?

Som forberedelse skal du faste – ikke spise og ikke drikke – i fire timer i forkant av undersøkelsen. 

Under undersøkelsen må du ligge rolig, samt holde pusten i 15-20 sekunder om gangen. Det vil gis tydelig beskjed om når du må holde pusten. Som ved alle andre MR-undersøkelser kan du ikke ha noe av metall på deg. Har du innoperert metall så blir det sjekket om du kan gjennomgå MR-undersøkelse.

Vanlige indikasjoner for MRCP

Undersøkelsen gir som regel mer detaljert informasjon om galleveier og bukspyttkjertelgang enn annen bildediagnostikk, dog kan det i enkelte tilfeller være nyttig å supplere med ultralyd eller CT-undersøkelse.

Utredning av gallestein er en vanlig indikasjon for å utføre MRCP. Tilstander som kan utredes med MRCP inkluderer:

  • Steinsykdom i galleblære eller galleveier 
  • Galleblærebetennelse
  • Bukspyttkjertelbetennelse
  • Kreft i galleveier og bukspyttkjertel (cholangiocarcinoma og pankreaskreft)
  • Striktur eller arrdannelser i galleveiene
  • Skade på galleveiene etter traume
  • Medfødte misdannelser
  • Kronisk betennelse i bukspyttkjertelen (kronisk pankreatitt)
  • Primær skleroserende cholangitt

MRCP og klaustrofobi

Er du engstelig for å ligge i MR-maskinen, kan du være helt trygg på at du vil bli godt ivaretatt hos Evidia. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har bekymringer eller spørsmål.

Dersom du har klaustrofobi anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege i forkant av MR-undersøkelsen, slik at du eventuelt kan få utskrevet et beroligende medikament. Du har også muligheten til å få med deg en ledsager inn under MR-undersøkelsen mens du ligger i maskinen.