MR-undersøkelse av hodet

MR av hodet er aktuelt når legen ønsker å utrede sykdom i hjernen, eller søker å utelukke alvorlig sykdom.

MR, og til en viss grad CT, brukes for å få nøyaktig informasjon om tilstander i hjernen. Hovedsakelig er det MR som benyttes, men det er den medisinske problemstillingen som avgjør hvilken type maskin (MR eller CT) som egner seg best i hvert enkelt tilfelle.

Hvor lang tid tar MR-undersøkelse av hodet?

MR-undersøkelse av hodet tar mellom 15-20 minutter fra start til slutt.

Hva kan man finne ut med MR?

Nedenfor finner du noen av de vanligste årsakene til å utføre en MR-undersøkelse av hjerne:

 • Utredning ved mistanke om hjerneslag eller hjerneblødning
 • Utredning ved mistanke om hjernesvulst
 • Utredning av hodepine
 • Utredning av hypofyse
 • Utredning ved mistanke om MS (multippel sklerose)
 • Kontroll av MS
 • Utredning av demens
 • Utredning av hjernemetastaser (kreftspredning til hjernen)
 • Utredning av epilepsi
 • Utredning av sykdom i øyehulen (som f.eks. synsnervebetennelse)
 • Utredning ved mistanke om svulst på hørselsnerven 
 • Utredning ved uklare smertetilstander i hodet og nakke 

MR av hodet og kontrastvæske

Ved enkelte MR-undersøkelser av hodet kan det være nødvendig å bruke kontrastvæske for bedre å skille friskt og sykt vev fra hverandre. Kontrastvæsken injiseres i en blodåre i armen, og gir ikke annet ubehag enn et lite stikk. Kontrastvæsken gir svært sjeldent bivirkninger.

MR av hodet og klaustrofobi

Er du engstelig for å ta MR av hodet og ligge i MR-maskinen, kan du være helt trygg på at du vil bli godt ivaretatt hos Evidia. Du kan alltid ta kontakt med oss for eventuelle spørsmål eller bekymringer du måtte ha.

Dersom du har sterk klaustrofobi anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege i forkant av MR-undersøkelsen av hodet, slik at du eventuelt kan få utskrevet et beroligende medikament. Du har også muligheten til å få med deg en ledsager inn under MR-undersøkelsen mens du ligger i maskinen.