MR lever, som ofte utføres med intravenøs kontrastvæske, kan med stor grad av nøyaktighet avklare hva forandringene trolig representerer.

Hvorfor ta MR av lever?

MR lever er sjelden den innledende bildeundersøkelsen man tar ved utredning av sykdom i leveren. Ofte vil ultralyd lever eller CT abdomen avklare om det kan finnes svulster, fettlever eller andre sykdommer i leveren.

I noen tilfeller vil imidlertid MR lever være av stor verdi for videre utredning og mer nøyaktig klassifisering av tilstanden.

Vanlige indikasjoner for MR lever

De vanligste, påviste forandringene i leveren er små cyster i form av små væskesekker. Slike cyster i leveren er helt godartede, og de aller fleste trenger ingen videre oppfølging. Den vanligste svulsten man finner i leveren er hemangiom som er en godartet tilstand. MR vil ofte være den undersøkelsen man velger for å sikre diagnosen.

De fleste ondartede svulster man finner i leveren er kreft som har spredd seg fra andre organer. Samtidig kan kreft oppstå i leveren, og ved dette finner man svulster som kalles HCC.

Oppsummert er disse de viktigste indikasjonene for å utføre en MR-undersøkelse av leveren:

  • Nærmere avklaring av forandringer påvist ved ultralyd eller CT
  • Påvise eller utelukke forandringer i lever
  • Oppfølgning av kjente forandringer i leveren
  • Oppfølgning av skrumplever og av HCC

MR av lever og klaustrofobi

Er du engstelig for å ligge i MR-maskinen, kan du være helt trygg på at du vil bli godt ivaretatt hos Evidia. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har bekymringer eller spørsmål.

Dersom du har klaustrofobi anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege i forkant av MR-undersøkelsen, slik at du eventuelt kan få utskrevet et beroligende medikament. Du har også muligheten til å få med deg en ledsager inn under MR-undersøkelsen mens du ligger i maskinen.