MR nakke (Cervicalcolumna) er den beste bildeundersøkelsen for å utrede de fleste tilstander i nakken.

Bortsett fra akutt skade (traume) i nakken, hvor CT eller røntgen er de foretrukne metodene, er MR den beste undersøkelsen for å fremstille strukturene i nakken.

MR-scanning av nakke kan påvise sykdom i nakkevirvlene, sykdom i mellomvirvelskivene som prolaps, samt tilstander i ryggmargen som multippel sklerose (MS).

Når tas MR av nakke?

Smerter eller stivhet i nakken har ofte en sammensatt årsak. De vanligste årsakene til smerter i nakken er degenerative forandringer (naturlig slitasje) i ledd og skiver, samt øm muskulatur. MR av nakken tas ofte når man mistenker utvikling av prolaps i nakken.

Samtidig tas også MR av nakken ved mistanke om beinmargskreft (myelomatose) og ved mistanke om multippel sklerose (MS), selv om dette er langt mer sjeldent.

Vanlige indikasjoner for MR av nakke

  • Nakkesmerter med utstråling til skulder etc. som varer over flere uker
  • Smerter i nakken som vedvarer, gjerne noen måneder
  • Nakkesmerter hos pasient med benskjørhet
  • Nakkesmerter hos pasient med kreftdiagnose
  • Nakkesmerter ved endret følsomhet eller styrke i armer eller bein
  • Nakkesmerter med samtidig mistanke om infeksjon
  • Nakkesmerter og reumatiske tilstander som påvirker allmenntilstanden

MR nakke og prolaps 

Prolaps i nakken kan ha ulike årsaker, og kan blant annet skyldes degenerative forandringer (slitasje) i ryggen eller en ugunstig og fremoverlent arbeidsstilling.

Over tid blir ryggskivene utsatt for mye belastning, noe som kan føre til at skivene blir slitt. Prolaps innebærer at en slik “slitt” mellomvirvelskive i ryggsøylen bøyes bakover mot både ryggmargen og mot nerverøttene. Denne skivebukningen – eller prolapset – skaper en betennelsesreaksjon som irriterer nerven den bøyer bakover mot, og dette kan igjen gi lokale nakkesmerter. Ved prolaps vil smertene ofte stråle utover mot skulderen og armen, tilsvarende den delen av kroppen som den irriterte nerven forsyner.

Hvor lang tid tar MR av nakke?

MR-undersøkelse av nakke tar mellom 15-20 minutter fra start til slutt. Det tar sjelden lenger tid enn fem minutter for hvert bildeopptak.

MR av nakke og klaustrofobi

Er du engstelig for å ta MR av nakken og ligge i MR-maskinen, kan du være helt trygg på at du vil bli godt ivaretatt hos Evidia. Du kan alltid ta kontakt med oss for eventuelle spørsmål eller bekymringer du måtte ha.

Dersom du har klaustrofobi anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege i forkant av MR-undersøkelsen av nakken, slik at du eventuelt kan få utskrevet et beroligende medikament. Du har også muligheten til å få med deg en ledsager inn under MR-undersøkelsen mens du ligger i maskinen.