Hvorfor ta MR prostata?

MR har gjort det enklere å oppdage prostatakreft. Ved å utføre en MR før man tar vevsprøver fra prostata, kan bildeopptakene, sammen med ultralydveiledning, gjøre at vevsprøvene tas nøyaktig fra det området i prostatakjertelen man mistenker at kreften ligger.

Undersøkelsen er også nyttig hos pasienter med påvist prostatakreft. MR kan vurdere om kreften er lokalisert til prostatakjertelen eller har vokst gjennom kapselen.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant nordmenn. 4877 fikk diagnosen i 2019. Kreften gir ofte ingen symptomer i tidlige stadier, men kan føre til svak stråle ved vannlating og ufullstendig tømming. Ettersom kreften utvikler seg kan man få smerter ved vannlating, avløpshinder i urinveiene (hydronefrose) og blod i sæd og urin.

Når bør man sjekke prostata?

Menn som ønsker å sjekke prostata, faller vanligvis innenfor en av disse kategoriene:

  • Har målt stigende/forhøyet PSA-verdi
  • Fastlegen har kjent en mistenkelig forandring i prostatakjertelen
  • Bekymringer eller andre forhold som gjør at man ønsker en sjekk
  • Har vannlatingsplager og ønsker en undersøkelse og eventuelt behandling for plagene

Det anbefales at menn som har familie eller nære slektninger med kreft i prostata, eggstokk eller bryst, sjekker seg. Hvis du har flere nære slektninger med prostatakreft bør du diskutere PSA-testing med legen din.

Hvordan utføres MR av prostata?

MR-maskiner ser litt ut som store vaskemaskiner som er åpne i begge ender. De er godt opplyste, og du vil under hele undersøkelse ha kontakt med helsepersonell gjennom et høyttalersystem.

MR av prostata utføres vanligvis uten bruk av kontrast. Det avgjøres av røntgenlegen i hvert tilfelle.

Når du ligger inne i maskinen, tar den detaljerte bilder av kroppen din ved hjelp av kraftige magnetfelt og radiobølger. Deretter måler den radiobølgene som blir utsendt fra atomkjernene i kroppen din.

Den bruker altså ikke røntgenstråler, og det er ikke påvist skader av å gjennomgå en MR.

Selv våre moderne MR-maskiner lager en del støy og «banking» under undersøkelsen, som skyldes vekselvirkning mellom små og store magneter. Dersom du skulle ønske det, har alle våre avdelinger øreklokker du kan låne.

Hvor lang tid tar MR-undersøkelse av prostata?

MR-undersøkelse av prostata tar vanligvis mellom 15-30 minutter fra start til slutt. Det tar sjelden lengre tid enn fem minutter for hvert bildeopptak.

MR og klaustrofobi

Er du engstelig for å ligge i MR-maskinen, kan du være helt trygg på at du vil bli godt ivaretatt hos Evidia Ta gjerne kontakt med oss dersom du har bekymringer eller spørsmål.

Dersom du har klaustrofobi anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege i forkant av MR-undersøkelsen, slik at du eventuelt kan få utskrevet et beroligende medikament. Du har også muligheten til å få med deg en ledsager inn under MR-undersøkelsen mens du ligger i maskinen.