Utredning av svulst i skjolbruskkjertelen

Med ultralydveiledt finnålscytologi kan vi med nokså høy sikkerhet avklare ordinære knuter eller kuler i skjoldbruskkjertelen. 

Kreft i skjoldbruskkjertelen starter som regel som en knute i en av kjertlenes lapper. De fleste slike knuter er godartede, men enkelte krefttyper forekommer, og celleprøve vil vanligvis kunne avgjøre om knuten er godartet, ondartet eller om den krever annen utredning eller behandling.

Celleprøve tas ved hjelp av en tynn nål som stikkes inn i kulen og trekker ut celler. Celleprøvene undersøkes så i mikroskop for å avgjøre om det er kreftceller.

Kul i skjoldbruskkjertelen

Kul i skjoldbruskkjertelen gir oftest ingen symptomer, og kulen blir ofte funnet av en lege i forbindelse med en rutineundersøkelse.

De fleste kulene er godartede svulster. Om kulen likevel skulle vise seg å være en kreftkul, kan de fleste bli friske. Noen pasienter må ta hormontabletter for å få kulen til å krympe hvis det ikke er kreft. Andre kan bli anbefalt å se det an, kulen kan forsvinne av seg selv. I så fall er det viktig at du blir kontrollert regelmessig, hyppigheten av kontrollene kan variere fra hvert halvår til hvert andre år. Hvis man finner at kulen skyldes kreft, eller den vokser på tross av hormonbehandling, kan det bli nødvendig å operere bort kulen. 

Kreft i skjoldbruskkjertelen

Ultralydveiledet celleprøve av thyroidea blir anbefalt ved mistanke om kreft i skjoldbruskkjertelen. 

Symptomer på skjoldbruskkjertelkreft kan være:

  • Kul i skjoldbruskkjertelen eller i nærliggende lymfekjertler på halsen
  • Hoste og heshet
  • Vanskeligheter med å svelge
  • Vanskeligheter med å puste
  • Smerter i halsen
  • Stemmeforandring

Symptomene behøver nødvendigvis ikke å være kreft. 

Hva er skjoldbruskkjertel?

Skjoldbruskkjertelen, også kalt thyroidea, er en hormonproduserende kjertel som ligger foran på halsen, nedenfor strupehodet. Kjertelen produserer hormonene tyroksin og trijodtyroksin, som regulerer stoffskiftet, og kalsitonin, som bidrar til å regulere blodets innhold av kalsium.