Slik foregår en bentetthetsmåling

Beinmassemålingen foregår med et DXA-apparat som benytter røntgenstråler. Apparatet kortbølget elektromagnetiske stråler gjennom kroppen. Der vevet er tett bremses strålene, og der vevet er tynnere går strålene raskere igjennom. Dette gir gode undersøkelser av beinmassen. Målinger i rygg og lårben er den mest pålitelige målemetoden.

Undersøkelsen foregår ved at du ligger på ryggen med bena ut til sidene. For å få riktig vinkel på hofteleddene under målingen settes en kasse med skrå sider mellom føttene. Ryggen og hoftene skannes av en «arm» som beveger seg over deg.

Beinmassemålingen tar ca. 15 minutter, og medfører ikke noe ubehag.

Bentetthetsmåling verdier

For å avgjøre om bentetthetsmålingene dine er normale, sammenlignes verdiene med bentettheten som unge, friske personer av samme kjønn har. I ung alder er bentettheten er på sitt høyeste. Hvis dine verdier er betydelig lavere enn referanseverdiene, lider av benskjørhet. Den som undersøker deg bruker en tabell for å vurdere dette. Det er imidelrtid ikke sånn at alle som har benskjørhet får plager av det. 

Ventetid

Bentetthetsmåling hos Evidia er et privat tilbud, og vi har ingen ventetid 

Undersøkelsen er risiko- og smertefri. I Evidia er vi svært bevisste på stråling, og passer på at strålemengden du utsettes for er så lav som mulig. På denne måten arbeider vi i tråd med internasjonale retningslinjer og god medisinsk praksis.

Timebestilling

For å få utført en radiologisk undersøkelse må du ha henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Alle henvisninger kan brukes, selv om det ikke står "Evidia" på den. Ring vårt kundesenter på 22 43 43 43, så hjelper vi deg!

 

Svar 

Svartid varier ut fra behandlingssted og type undersøkelse. Svarene blir sendt til den som sendte henvisningen, og det vil kun være en beskrivelse av bildene.

Trenger du en utskrift av bildene kan du henvende deg i resepsjonen.

Pris 

Prisen for en bentetthetsmåling-undersøkelse avhenger av hvilke deler av kroppen som skal undersøkes. Skal du ha refusjon fra det offentlige, betaler du kun egenandel.

Ventetid 

Evidia har både et offentlig og privat tilbud for bentetthetsmåling. Velger du å betale for undersøkelsen privat kan du ofte få time på dagen, eller innen 48 timer.