Viktig: Du skal ikke gjennomføre undersøkelsen hvis du er gravid.

 

Informasjon om PET-CT undersøkelsen

Vi vil starte med en samtale om selve undersøkelsen, og legge inn en venekanyle. Etterpå vil du bli lagt i en seng der vi gir deg det radioaktive stoffet gjennom venekanylen. Du skal deretter ligge og slappe av i 80 min. frem til avbildningen. Skanneren ligner på en CT maskin. Det er viktig at du kan ligge stille i de 20 min. som billedtakningen tar. Les gjerne mer om PET-CT her.

Hele undersøkelsen med venting tar ca. 2 1/2 time. 

Medisiner kan du ta som normalt.

Det radioaktive stoffet som brukes til undersøkelsen blir produsert natt til undersøkelsesdag. I noen tilfeller mislykkes produksjonen og vi må utsette undersøkelsen. Dette kan vi dessverre ikke vite før samme morgen som du skal undersøkes. Vi vil da kontakte deg på telefon for å gi deg ny time.

Forsiktighetsregler etter undersøkelsen

  • Du skal ikke oppholde deg sammen med små barn eller gravide de første åtte timene etter påbegynt undersøkelse. Små barn bør derfor ikke tas med til undersøkelsen.
  • Du skal ikke amme de første åtte timene etter påbegynt undersøkelse.
  • Du bør drikke godt etter undersøkelsen, da det radioaktive stoffet skilles ut i urinen.

Egenandel og frikort
Denne undersøkelsen er i forbindelse med studie. Det er ingen kostnad for deg ved denne undersøkelsen.