Egenandel og frikort

Egenandelen er for tiden kr. 267 kroner. Hvis du har frikort, slipper du å betale egenandel for offentlig time. Barn under 16 år er fritatt fra egenandel. 

Endre time

Ønsker du å avbestille, eller endre din time, kan du gjøre dette her

Har du spørsmål kan du ringe Evidias kundesenter.

Dersom du ikke møter til timen eller avbestiller senere enn 24 timer før undersøkelsen på virkedager, må du betale et gebyr som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg kommer et fakturagebyr, dette tilkommer selv om du har frikort.

Ta kontakt med fastlege din hvis du blir dårligere i ventetiden!

Forberedelser

Dersom din undersøkelse krever forberedelser, vil du få beskjed om dette.
Forberedelser til de ulike undersøkelsene finner du her.

Rettigheter

Les om dine rettigheter ang Pasientreiser, tolk og behandlingsvalg på helsenorge.no eller ring Helsenorge på telefon 23 32 70 00.

Ta med gyldig legitimasjon.