Egenandel og frikort

Egenandelen er for tiden 275 kroner. Hvis du har frikort, slipper du å betale egenandel for offentlig time. Barn under 16 år er fritatt fra egenandel. Brystdiagnostikk og BMA dekkes normalt ikke av det offentlige, egenandel er derfor ikke relevant i disse tilfellene. Se egen prisliste.

Har du spørsmål kan du ringe Evidias kundesenter.

Dersom du ikke møter til timen eller avbestiller senere enn 24 timer før undersøkelsen på virkedager, må du betale et gebyr på 1544 kroner, som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet . I tillegg kommer et fakturagebyr på 30 kroner, samt et administrasjonsgebyr på 60 kroner. Dette tilkommer selv om du har frikort. For private timer belastes full pris for hver undersøkelse.

Ta kontakt med fastlege din hvis du blir dårligere i ventetiden!

Dersom du er gravid ber vi deg kontakte oss før undersøkelsesdagen!

Betaling

Det tilkommer ingen gebyrer dersom du betaler digitalt via betalingslenke som sendes på SMS i etterkant av undersøkelsen. Du kan også betale kostnadsfritt på avdelingen. Dersom du ønsker å få tilsendt faktura tilkommer det et fakturagebyr på 30 kroner, samt et administrasjonsgebyr på 60 kroner. 

Tolk

Til noen undersøkelser er det ekstra viktig at du kan kommunisere godt med personalet. Ta kontakt på telefon 22 43 43 43 dersom du trenger hjelp til å skaffe tolk. I henhold til norsk lov kan man ikke benytte familie og barn som tolk.

Rettigheter

Les om dine rettigheter ang Pasientreiser, tolk og behandlingsvalg på helsenorge.no eller ring Helsenorge på telefon 23 32 70 00.

Kopi av svarrapport til fastlege

Dersom du er henvist av andre enn din fastlege, ber vi deg om at du informerer personellet som utfører undersøkelsen dersom du ønsker at din fastlege skal få kopisvar av svarrapport.

Ta med gyldig legitimasjon!